dijous, 24 de setembre de 2015

Impacte educatiu de la societat de la informació i la comunicació

La tecnologia de la informació i de la comunicació no és un aspecte recent, tot el contrari, portem al darrera una gran evolució de la tecnologia. Com explica Jordi Adell al seu article Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de lainformación, aquests mitjans han tingut un paper molt important en la història humana.

Segons Adell, trobem quatre mitjans de comunicació; el llenguatge oral, l'escriptura (permet deixar constància), la impremta (permet produir textos en grans quantitats i distribuir-los) i els mitjans electrònics i digitalització.

Lectura Adell.cmap

MAPA CONCPTUAL 1: EVOLUCIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ


Però, des del meu punt de vista, considero que a l'actualitat ja trobem un nou mitjà de comunicació que Adell no menciona; Internet. Considero Internet com  un nou mitjà de comunicació, ja que avui en dia és una eina molt emprada a nivell mundial, de fet predomina l'ús de xarxes socials com Facebook, Instagram, WhatsApp,... i l'ús de les noves tecnologies que permet a qualsevol individu estar en contacte amb informació de tot el món (això afavoreix la globalització), gràcies a Internet. Llavors, trobo a faltar aquesta actualització a l'article citat d'Adell.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN-area-qdef.cmap (1).cmap


MAPA CONCEPTUAL 2: SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ


La societat de la informació i la comunicació actual té avantatges i inconvenients com són els que podem observar al mapa conceptual 2 extret de l'article Lasociedad de la información, tecnologías digitales y educación de Area. Llavors, el paper dels professionals de l'educació és analitzar aquesta situació real en que vivim per a poder estipular reptes que ajudin a fer front als problemes educatius que es presenten davant les noves tecnologies digitals (mirar mapa conceptual 3)

TEMA 1(2)-repteseducatius-def.cmap.cmap (1).cmap
MAPA CONCEPTUAL 3: IMPACTE EDUCATIU DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ


Cada vegada són més els infants que estan en contacte amb les noves tecnologies, per tant, considero que cada vegada és més necessari que els docents treballin els quatre àmbits d'aprenentatge de l'alfabetització que menciona Area; l'instrumental, el cognitiu, el sociocomunicatiu i l'axiològic amb els infants. Ja que amb les noves tecnologies, les possibilitats de rebre informació augmenten de manera desmesurada i, llavors els infants han d'aprendre nous recursos i estratègies per a aprendre a gestionar les grans quantitats d'informació que reben. 

Però, per a poder fer tot això possible, els primers que han d'aprendre l'alfabetització digital són els docents i professionals de l'educació. D'aquesta manera, considero que un docent ha d'ampliar sempre els seus mitjans d'aprenentatge i, en aquesta línia trobo molt interessant l'assignatura optativa que ofereix la Universitat de les Illes Balears, Comunicació Audiovisual i Multimèdia en Educació Infantil que vaig cursar l'any anterior. Va ser en aquesta assignatura quan vaig començar a adonar-me de la importància de tenir en compte la realitat i el moment actual per a poder fer una educació de qualitat, a més, en aquesta, també vaig aprendre la importància de l'anàlisi de tot el contingut destinat per a infants, així vaig descobrir missatges ocults a la famosa productora Disney o a altres companyies de dibuixos animats com Bob Esponja o Les Monster High. 

Tot seguit, trobem un fragment d'un capítol de la sèrie de les Monster High. La meva intenció amb aquest vídeo és que et paris un moment a escoltar els continguts d'aquesta sèrie per a fer consciència de la importància de l'anàlisi d'aquestos continguts mediàtics que, els adults moltes vegades ni escoltem simplement perquè pensem que al tractar-se de dibuixos animats són adequats per als infants i, no estam en lo cert.


Video del canal de Youtube Monster High

En definitiva, trobo que l'educació ha d'estar acord al moment sociocultural que es viu, per tant, l'educació ha de fer molts de canvis per a superar aquest desfàs que pateix actualment. Per aquest motiu, penso que els docents hem de tenir la millor formació possible i, hem de tenir ben presents els reptes de l'educació davant les noves tecnologies digitals que volem assolir.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada